Giải câu 3 bài: 31 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài làm:

Tóm tắt:

Gà mẹ đẻ: 52 quả trứng

Mẹ lấy: 6 quả trứng

Còn lại ? quả trứng

Giải

Số quả trứng còn lại là

52 - 6 = 46 ( quả trứng )

Đáp số : 46 quả trứng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021