Giải câu 3 bài : Tìm số bị trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 sgk toán lớp 2

Số?

Giải bài : Tìm số bị trừ

Bài làm:

Hướng dẫn: Các số cần điền vào ô trống đều đóng vai trò là số bị trừ trong phép tính. Vậy muốn tìm số bị trừ các con cần lấy hiệu cộng với số trừ.

Kết quả cần điền như sau:

Giải bài : Tìm số bị trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021