Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 46 - SGK toán 2

Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt ?

Bài làm:

Tóm tắt

Cam và quýt : 45 quả

Cam : 25 quả

Quýt : ... quả?

Bài giải

Số quả quýt là:

45 - 25 = 20 ( quả )

Đáp số: 20 quả quýt.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021