Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 25 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 25 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào tóm tắt các con thấy được, Bình nhiều hơn an 3 bưu ảnh. Vậy các tìm được số bưu ảnh Bình có bằng cách thực hiện phép cộng giữa số bưu ảnh An có và số bưu ảnh mà Bình hơn An.

Bài giải

Số bưu ảnh Bình có là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số: 14 bưu ảnh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021