Giải câu 3 Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 4 - SGK toán 2

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38 27... 72 80 + 6 ... 85

72 ... 70 68 ... 68 40 + 4 ... 44

Bài làm:

Để so sánh các số hai chữ số với nhau, các con cần so sánh chữ số hàng chục trước, nếu hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn, nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh tiếp chữ số hàng đơn vị.

Dựa theo quy tắc so sánh đó ta được:

34 < 38 27 < 72 80 + 6 > 85

72 > 70 68 = 68 40 + 4 = 44

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021