Giải câu 3 Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 - SGK toán 2

Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề-xi-mét

Bài làm:

Dựa vào kiến thức các con đã biết qua bài học : 1dm = 10cm

Các con so sánh đoạn AB ngắn hơn đoạn có độ dài 1dm nên AB khoảng 9cm.

Tiếp đó các con so sánh đoạn MN dài hơn đoạn có độ dài 1dm nên MN khoảng 12cm.

Đề-xi-mét

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021