Giải câu 1 Số bị trừ Số trừ Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 9 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Bài làm:

Để điền số thích hợp vào ô trống các con hiểu rằng đây là phép trừ được đặt phép tính theo hàng dọc. Tương tự như phép cộng các con cộng từ phải sang trái (hàng đơn vị rồi đến hàng chục) thì phép trừ các con cũng thực hiện như vậy. Kết quả tính được như sau:

Giải bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021