Giải câu 4 Luyện tập Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 8 - SGK toán 2

Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải bài Luyện tập - Đề-xi-mét

Bài làm:

Dựa vào thước đo độ dài, và kiến thức các con đã học, các con sẽ ước lượng được chiều dài 1dm là một khoảng như nào. Từ đó dựa vào hình trên các con điền được kết quả vào hình.

Kết quả đúng như sau:

  • Độ dài các bút chì là 16cm.
  • Độ dài gang tay của mẹ là 2dm.
  • Độ dài bước chân của Khoa là 30cm.
  • Bé Phương cao 12dm.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021