Giải câu 4 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11 - SGK toán 2

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát ?

Bài làm:

Tóm tắt

Lớp 2A : 18 học sinh

Lớp 2B : 21 học sinh

Cả hai lớp có ? học sinh.

Bài giải

Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là

18 + 21 = 39 (học sinh)

Đáp số: 39 học sinh.

Chú ý: Để xác định bài này dùng phép cộng hay phép trừ các con đọc kĩ câu hỏi nhé. Ví dụ bài này: "cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát ?" nên các con sẽ dùng phép cộng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021