Giải câu 5 Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Bài làm:

Dựa vào hình vẽ các con thấy được ta đã biết được 4 ô đã được biết số và các số này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Như vậy ta điền được các số đề bài đã cho vào các ô trống như sau:

Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021