Giải câu 2 Luyện tập Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 8 - SGK toán 2

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = ... cm

Bài làm:

a) Các con nhìn trên thước thẳng sẽ thấy vạch 2dm là vạch 20cm.

b) Từ kết quả của câu a nên 2dm = 20cm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021