Giải câu 3 Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 6 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25; b) 20 và 68; c) 5 và 21

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo hàng dọc khi biết hai số hạng, rồi sau đó tính tổng. Kết quả được như sau:

Giải bài Luyện tập

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021