Giải câu 1 Luyện tập Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 8 - SGK toán 2

a) 10cm = ... dm; 1dm = ... cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

Bài làm:

a) 10cm = 1dm; 1dm = 10cm

b) Trên thước của các con được chia theo vạch là cm. Vậy dựa vào câu a các con có thể tìm được vạch chỉ 1dm chính là vạch 10cm.

c) Các con dùng thước kẻ vẽ đoạn thẳng bắt đầu từ vạch 0 đến vạch 10, như vậy sẽ được đoạn thẳng dài 1dm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021