Giải câu 2 Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Bài làm:

Với bài này các con sẽ tách hàng chục riêng và hàng đơn vị riêng. Làm tương tự theo mẫu ta được:

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021