Giải câu 1 Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 6 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập

Bài làm:

Cách cộng khi đặt phép tính: các con cần cộng hàng đơn vị của hai số hạng thì được phần đơn vị của tổng, tương tự cộng với hàng chục.

Theo cách đặt phép tính như vậy, được kết quả như sau:

Giải bài Luyện tập

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021