Giải câu 2 Tìm một số hạng trong một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Tìm một số hạng trong một tổng

Bài làm:

Hướng dẫn: các con tìm tổng bằng phép tính cộng, và tìm số hạng bằng phép trừ.

Giải bài Tìm một số hạng trong một tổng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021