Giải câu 4 Bài 47 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 28 - SGK toán 2

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 47 + 25

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng cộng và hàng đơn vị của tổng, các con sẽ tìm được số thích hợp để điền vào chỗ trống.

Kết quả như sau:

Giải bài 47 + 25

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021