Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 33 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 33 - SGK toán 2

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam ?

Bài làm:

Tóm tắt

Gà nặng : 2kg

Ngỗng nặng hơn gà : 3kg

Ngỗng nặng : ... kg?

Bài giải

Ngỗng nặng số kg là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021