Giải bài Lít

  • 1 Đánh giá

Để đo chiều cao, chiều dài các con dùng thước có đơn vị là cm, dm. Đo cân nặng của vật các con dùng cân có đơn vị là kg. Vậy để biết một vật chứa bao nhiêu nước, sữa,... người ta dùng đơn vị gì ? Để biết điều đó, các con xem bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Giải bài Lít

Từ hình ảnh trên ta thấy:

  • Bình đựng nhiều nước hơn cốc.
  • Cốc đựng ít nước hơn bình.

Rót nước cho đầy cam ta được 1 lít sữa.

Đơn vị đo là lít viết tắt là l.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 41 - SGK toán 2

Đọc viết (theo mẫu) :

Giải bài Lít

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 41 - SGK toán 2

Tính (theo mẫu ):

a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l = 18l - 5l = 28l - 4l - 2l =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 42 - SGK toán 2

Còn bao nhiêu lít ?

Giải bài Lít

Giải bài Lít

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 42 - SGK toán 2

Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021