Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 2

Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

Bài làm:

Tóm tắt

1 xe đạp : 2 bánh xe

8 xe đạp có ? bánh xe.

Lời giải

8 xe đạp có số bánh xe là:

2 x 8 = 16 (bánh xe)

Đáp số: 16 bánh xe.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021