Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 96 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

Bài làm:

Hướng dẫn: Trong bảng, đề bài đã cho biết 2 thừa số của phép nhân. Để điền vào ô trống ta chỉ cần thực hiện phép nhân giữa hai thừa số.

Kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021