Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 2

Tính (theo mẫu)

2cm x 3 = 6cm 2kg x 4 =

2cm x 5 = 2kg x 6 =

2dm x 8 = 2kg x 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa theo ví dụ mẫu 2cm x 3 = ?

Ta thấy 2cm được lấy 3 lần: Nên kết quả của phép nhân là : 2cm x 3 = 6cm.

Tương tự, ta được tính được các phép tính như sau:

2cm x 3 = 6cm 2kg x 4 = 8kg

2cm x 5 = 10cm 2kg x 6 = 12kg

2dm x 8 = 16cm 2kg x 9 = 18kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021