Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

Bài làm:

Hướng dẫn: Để điền các số thích hợp vào ô trống, ta thực hiện phép nhân như theo mẫu: 2 x 4 = 8. Tương tự với các số 6, 9,... trong bảng ta được kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021