Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 98

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính nhân của 2 thừa số cho trước để tìm ra tích rồi điền vào các chỗ trống.

Kết quả như sau:

3 x 3 = 9 3 x 9 = 27 3 x 6 = 18

3 x 8 = 24 3 x 5 = 15 3 x 7 = 21

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 98

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021