Giải câu 3 bài : 65 38 ; 46 17 ; 57 28 ; 78 29

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 67 sgk toán lớp 2

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Tóm tắt

Bà: 65 tuổi

Mẹ kém bà : 27 tuổi

Mẹ ? tuổi.

Lời giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021