Giải câu 1 bài : 55 8 ; 56 7 ; 37 8 ; 68 9

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 66 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái (hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục)

Ví dụ mẫu: 45 - 9 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 5 không trừ được 9, lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 4 trừ 1 bằng 3, viết 3.

Vậy 45 - 9 = 36

Tương tự ta được kết quả như sau:

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021