Giải câu 3 bài : 55 8 ; 56 7 ; 37 8 ; 68 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 66 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu :

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

Bài làm:

Hưỡng dẫn: Ta nối hai dâu chấm đã có sẵn để tạo thành đoạn thẳng, các đoạn thẳng này phải tạo được thành hình như hình mẫu.

Giải bài : 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021