Giải câu 3 bài : 54 18

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 63 sgk toán lớp 2

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài làm:

Tóm tắt

Mảnh vải xanh: 34dm

Mảnh vải tím ngắn hơn: 15dm

Mảnh vải tím dài ? dm.

Lời giải

Mảnh vải tím dài số đề-xi-mét là:

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 34dm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021