Giải bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 2, Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74, để học tốt toán 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

12 - 7 = 11 - 8 =

14 - 7 = 13 - 8 =

16 - 7 = 15 - 8 =

14 - 9 = 16 - 8 =

15 - 9 = 17 - 8 =

17 - 9 = 18 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) 32 - x = 18;

b) 20 - x = 2;

c) x - 17 = 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 74 sgk toán lớp 2

Vẽ đường thẳng:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021