Giải câu 4 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 74 sgk toán lớp 2

Vẽ đường thẳng:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : dùng thước kẻ nối hai điểm MN, sau đó kéo dài đoạn thẳng MN.

Câu b) : dùng thước vẽ đường thẳng đi qua điểm O

Câu c) : tương tự như câu a), ta có thể chọn điểm A và B ; B và C ; A và C.

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 74

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021