Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 68 sgk toán lớp 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình cánh quạt

Bài làm:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 68

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021