Giải câu 2 bài : Bảng chia 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 109 sgk toán lớp 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Bài làm:

Hướng dẫn: Có 12 cái kẹo được chia cho 2 bạn, vậy nên các con cần thực hiện phép tính chia của 12 cho 2.

Lời giải

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021