Giải câu 3 bài 7: Phép vị tự

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 29 - sgk hình học 11

Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O

Bài làm:

Với mỗi điểm M, gọi M' = (M), M''=\({V_{(O,p)}}^{}\) (M').

Khi đó: ,

.

=>M''= (M) (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021