Giải bài 5: Phép quay

  • 1 Đánh giá

Sự dịch chuyển của những chiếc kim đồng hồ, của những bánh xe răng cưa hay động tác xòe một chiếc quạt giấy cho ta những hình ảnh về phép quay mà ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay

A. Lí thuyết

1. Định nghĩa

Định nghĩa: Cho điểm O và góc lượng giác . Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M' sao cho OM=OM' và góc lượng giác (OM, OM') bằng được gọi là phép quay tâm O góc .

Điểm O được gọi là tâm quay còn được gọi là góc quay của phép quay đó.

Phép quay tâm O góc thường được kí hiệu là $Q_{O, \alpha}$.

2. Tính chất

Tính chất 1: Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Tính chất 2: Phép quay biến

  • đường thẳng thành đường thẳng,
  • đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó,
  • tam giác thành tam giác bằng nó,
  • đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 19 - sgk hình học 11

Cho hình vuông ABCD tâm O

a) Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc .

b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc .

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 19 - sgk hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2,0) và đường thẳng d có phương trình . Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc $90^{0}$.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 11: bài 5: Phép quay


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan