Giải Câu 3 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 123 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, kết quả nào đúng?

Cho hình lập phương có cạnh bằng \(a\). Ta có \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {EG} \) bằng :

(A) (B) \( a^2\sqrt 2\)

(C) (D) \({{{a^2}\sqrt 2 } \over 2}\)

Bài làm:

Giải Câu 3 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Vậy A đúng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021