Giải Câu 1 Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 - SGK Hình học 11

Cho hai đường thẳng phân biệt và mặt phẳng \((\alpha)\). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu và \(b\bot (\alpha)\) thì \(a\bot b\)

b) Nếu và \(b\bot a\) thì \(b\bot (\alpha)\)

c) Nếu và \(b// (\alpha)\) thì \(b//a\)

d) Nếu và \(b\bot a\) thì \(b// (\alpha)\)

Bài làm:

a) Đúng (tính chất)

b) Sai

: Thiếu điều kiện. Muốn thì b cần vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau trong .

c) Sai

Vì: a và b có thể chéo nhau hoặc cắt nhau.

d) Sai

: b có thể nằm trong

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021