Giải câu 2 bài 4: Phép đối xứng tâm

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 15 - sgk hình học 11

Trong các hinh tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có trục đối xứng.

Bài làm:

Hình bình hành và lục giác đều là những hình có tâm đối xứng.

Còn hình tam giác đều và ngũ giác đều chỉ có trục đối xứng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021