Giải Câu 2 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 - SGK Hình học 11

Trong không gian cho ba vecto đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \) . Khi nào ba vecto đó đồng phẳng?

Bài làm:

Giải Câu 2 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

Trong không gian cho ba vecto đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \) đồng phẳng khi thỏa mãn một trong các điều kiện:

  • Giá của ba vecto cùng song song với một mặt phẳng.
  • có cặp số duy nhất sao cho:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021