Giải Câu 1 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 - SGK Hình học 11

Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian.

Cho hình lăng trụ tam giác . Hãy kể tên những vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AA'} \) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ.

Bài làm:

  • Định nghĩa vecto trong không gian:

Vecto trong không gian là một đoạn thẳng có định hướng, tức là một đoạn thẳng đã được chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối.

Giải Câu 1 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • Các vecto bằng vecto có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ là:

(Vì: các cạnh bên của hình lăng trụ là các đoạn thẳng song song và bằng nhau)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021