Giải câu 2 bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 59 - SGK hình học 11

Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

a) PR song song với AC

b) PR cắt AC

Bài làm:

a)

Giải bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song - SGK hình học 11 trang 55

Nếu PR // AC thì ( PRQ) ∩ (ACD) = QS // CA ( S ∈ AD)

b)

Giải bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song - SGK hình học 11 trang 55

Nếu PR ∩ AC = I thì trong (ACD) kéo dài IQ cắt AD tại S

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021