Giải câu 1 bài 2: Phép tịnh tiến

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 7 - sgk hình học 11

Chứng minh rằng

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021