Giải câu 3 bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 - sgk hình học 11

Cho ba đường thẳng d1, d2, d3 không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt nhau từng đôi một. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy.

Bài làm:

Gọi I = d1 ∩ d2

Mặt phẳng là mặt phẳng tạo bởi d1 và d3

Mặt phẳng là mặt phẳng tạo bởi d2 và d3

Ta có:

  • I ∈ d1 => I ∈ (β)
  • I ∈ d2 => I ∈ (ɣ)

=> I ∈ d3 (đpcm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021