Giải Câu 7 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 124 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

(A) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.

(B) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.

(C) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng phẳng

(D) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không đồng phẳng thì đồng quy.

Bài làm:

(A) Sai

(B) Sai

vì nếu đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm của hai đường thẳng đã cho thì xảy ra trường hợp cả ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng.

(C) Sai (như trường hợp B)

(D) Đúng.

Vậy chọn (D)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021