Giải Câu 9 Bài Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 124 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

(D) Một mặt phẳng và một đường thẳng \(a\) không thuộc cùng vuông góc với đường thẳng \(b\) thì song song với \(a\).

Bài làm:

(A) Sai

Vì: hai đường thẳng phân biệt đó có thể cùng nằm trên một mặt phẳng.

(B) Sai

Vì: hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng song song.

(C) Sai

Vì: hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì có thể chéo nhau.

(D) Đúng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021