Giải Câu 7 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 120 - SGK Hình học 11

Muốn chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng \((β)\) người ta thường làm như thế nào?

Bài làm:

Các cách chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng \((β)\):

Cách 1: Chứng minh chứa một đường thẳng vuông góc với \((β)\) hoặc \((β)\) chứa một đường thẳng vuông góc với

\(\left\{ \matrix{
d \subset (\alpha ) \hfill \cr
d \bot (\beta ) \hfill \cr} \right. \Rightarrow (\alpha ) \bot (\beta )\)

Cách 2: Chứng minh góc giữa và \((β)\) bằng \(90^0\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021