Giải câu 4 bài 2: Phép tịnh tiến

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 8 - sgk hình học 11

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Bài làm:

Lấy hai điểm A và B bất kì theo thứ tự thuộc a và b. Khi đó phép tịnh tiến theo vecto sẽ biến a thành b. Vậy có vô số phép tịnh tiến biến a thành b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021