Giải câu 3 bài phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 155 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD(kích thước theo hình vẽ)

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Hình chữ nhật ABCD:

Chiều dài: 9cm

Chiều rộng: 6cm

Tính diện tích?

Bài giải:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

9 x 6 = 54 ()

Đáp số: 54

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021