Giải câu 3 trang 51 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 51 sách toán VNEN 7 tập 2

Viết dạng tổng quát của đa thức bậc ba biến x theo lũy thừa giảm dần của biến.

Bài làm:

Dạng tổng quát: ax3 + bx2 + cx + d ( với a, b, c, d là hệ số và a ≠ 0)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021