Giải câu 37 bài: Luyện tập 2 Toán 6 tập 1 trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất a.(b - c) = a.b – a.c để tính nhẩm.

Ví dụ:

13.99 = 13.(100 - 1) = 13.100 - 13.1 = 1300 - 13 = 1287.

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Bài làm:

Tương tự, ta có:

  • 16.19 = 16. ( 20 - 1 ) = 16.20 - 16.1 = 320 - 16 = 304.
  • 46.99 = 46. ( 100 - 1 ) = 46.100 - 46.1 = 4600 - 46 = 4554.
  • 35.98 = 35. ( 100 - 2 ) = 35.100 – 35.2 = 3500 - 70 = 3430.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021