Giải câu 55 Bài 7: Tứ giác nội tiếp sgk Toán 9 tập 2 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 55: Trang 89 - SGK Toán 9 tập 2

Cho ABCD là một tứ giác nội tiếp đường tròn tâm M, biết , $\widehat{DAM}=30^{\circ}$, $\widehat{BMC}=70^{\circ}$. Hãy tính số đo các góc $\widehat{MAB}$, $\widehat{BCM}$, $\widehat{AMB}$, $\widehat{DMC}$, $\widehat{AMD}$, $\widehat{MCD}$ và $\widehat{BCD}$.

Bài làm:

Giải Câu 55 Bài 7: Tứ giác nội tiếp(1)

Giải Câu 55 Bài 7: Tứ giác nội tiếp(2)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021